Concept, copywriting en beeldmerk

maart 2020

Nederland Maakt Kunst / Kunst Maakt Nederland is een petitie die in maart 2020 gelanceerd werd om de minister van cultuur gaan aan te sporen meer geld te investeren in de kunstensector.

Platform ‘Aanvang!’, initiatiefnemer van de petitie, vroeg mij om na te denken over een titel en een campagnetekst.

Ik heb een tekst geschreven die zich richt op van de waarde en het belang van kunst.

De petitie werd in de eerste week al meer dan 10.000 keer ondertekend. Snel daarna brak de coronacrisis uit, en is de petitie op de achtergrond geraakt, omdat de vraag in deze formulering niet meer opging.

Met name de eerste alinea van de tekst heeft de tand des tijds niet erg goed doorstaan. De oproep en verdere inhoud blijft onverminderd urgent, en wellicht komt er een moment dat deze campagne weer opgepakt wordt.

Nederland is een welvarend land.
Er is een begrotingsoverschot en er wordt veel geïnvesteerd. Maar de kunstensector blijft achter, waardoor niet alleen banen verloren gaan maar waarmee ook de tolerante cultuur, de innovatieve identiteit en de internationale aantrekkingskracht van Nederland op het spel worden gezet.

NEDERLAND MAAKT KUNST
Kunst is overal om ons heen en diep verweven met de belangrijkste momenten in ons leven: Als we verliefd zijn, als we jarig zijn, als iemand om ons heen sterft. Kunst biedt troost en geeft energie waar we dat het hardst nodig hebben.

11 miljoen Nederlanders beoefenen een vorm van kunst. Dat zijn cijfers van het CPB. In bijna ieder huishouden is er wel iemand die schrijft, zingt, schildert, muziek maakt of toneelspeelt. Deze mensen halen inspiratie uit de professionele kunsten en inspireren op hun beurt de beroepssector.

Het welzijn van de kunstensector is niet alleen van belang voor de sector zelf, maar van invloed op het welzijn van heel Nederland.

KUNST MAAKT NEDERLAND
Kunst maakt een land tot wat het is. Kunstenaars hebben het vermogen om mensen te verbinden, de maatschappij te bevragen en vooruit te helpen.

We leven in een complexe tijd waarin veel sociale, culturele, en politieke structuren vast lijken te zitten. Er is een klimaatprobleem, er is polarisatie en verharding. We moeten dingen anders gaan doen.

De creatieve sector is hierin onmisbaar.

Kunstenaars scheppen alternatieve werelden, zodat we met meer inzicht naar de onze kunnen kijken. Via kunst begrijpen we onszelf en de tijd waarin we leven.

HET GAAT GOED MET NEDERLAND
Nederland is een welvarend land. Er is een begrotingsoverschot. Er wordt veel geïnvesteerd maar de kunstensector blijft achter. Nog steeds gaat er jaarlijks 2,5 keer zo veel subsidie naar fossiele brandstoffen als naar de kunsten.

Kunst levert altijd meer op dan het kost. Waar kunst gemaakt wordt bloeien wijken op, waardoor steden groeien en werkgelegenheid ontstaat. Hoe meer we in kunst investeren hoe sterker onze identiteit en hoe groter onze aantrekkingskracht, nationaal en internationaal.

WIJ VRAGEN MINISTER VAN ENGELSHOVEN OM

– meer te investeren in de kunsten, zowel de amateurkunsten, kunst in het onderwijs als de professionele kunsten.

– Fair Pay voor iedereen in de kunstsector en actieve handhaving daarvan.

Na jaren van sanering en inkrimping is het tijd voor een fundamentele herwaardering van de kunstensector. Het is tijd om in te zien dat een welvarend land zijn kunstensector steunt in plaats van klein houdt.

Want in een land waar cultuur bloeit willen mensen graag leven.